• IMG_0049
  • IMG_0054
  • IMG_0073
  • IMG_0074

Ninh Ba Jietong Electronic được tìm thấy ở Ninh Ba, Trung Quốc. Tháng 4 năm 1994 và chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời cho cả khách hàng điện trong và ngoài nước.

 

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các thiết bị chuyển mạch đủ điều kiện và đáng tin cậy, hợp tác chặt chẽ với khách hàng trên toàn thế giới, từ đó chúng tôi tích lũy kinh nghiệm quý giá bằng nhiều loại giao dịch.

 

Sản lượng hàng năm khoảng 50 triệu.

Tìm hiểu thêm